Asukkaaksi?

Senioritalo Ars Longan asuntoa voivat hakea kirjailijat, kuvataiteilijat, muotoilijat ja taideteollisuusalan taiteilijat.

Hakuohjeet

Senioritalo Ars Longan asuntoa voivat hakea kirjailijat, kuvataiteilijat, muotoilijat ja taideteollisuusalan taiteilijat.

Haku on avoin myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla asuville taiteilijoille. Ainakin yhden henkilön ruokakunnassa tulee olla mainituilta ammattialoilta ja täyttänyt 55 vuotta muuttopäivänä.

Urakkasopimuksen mukaan rakennus valmistuu tammikuun lopussa 2020, joten asukkaiden pitäisi päästä muuttamaan helmikuussa 2020. Arvioitu neliövuokra on noin 16 euroa / m2.

Asuntojen haku tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti.

Voit myös tulostaa hakukaavakkeen tästä linkistä, tai tilata kaavakkeen asiakaspalvelusta info@arslongatalo.fi, puh 040 4119 913.

1. Jätä hakemus

Täytä hakemus huolellisesti. Varmista, että kaikki tarvittavat liitteet ovat mukana. Väärien tietojen antaminen hakuprosessin aikana johtaa hakemuksen hylkäämiseen. 

Liitteet:

  • Valikoitu CV ammatillisesta urasta
  • Verotuspäätös ja esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosa
  • Selvitys tuloista, mukaan lukien apurahapäätökset
  • Palkkatodistus, mikäli palkkatuloa työntekijänä
  • Selvitys yritystoiminnan tuotoista
  • Selvitys omaisuuden arvosta ja tyypistä (omaisuuden arvo ja tyyppi, kuten osakehuoneisto, kiinteistö, arvopaperi tms.)
  • palkkatodistus, esimerkiksi opetustyöstä

Huomaa, että vastaavat liitteet tarvitaan myös muista mukana muuttavista täysi-ikäisistä henkilöistä.

Erotilanteessa

  • todistus avioeron vireilläolosta
  • sopimus lasten huoltajuudesta ja asumisesta (alle 15-vuotiaista lapsista)

Jos täytät paperisen hakemuksen, postita se ennen määräpäivää osoitteella

Kiinteistöyhtiö Ars Longa Oy
Lemuntie 4 D
00510 Helsinki

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 31.8.2019

2. Hakemuksen käsittely

Hakemukset tarkistetaan ja käsittelyyn otetaan ne, joissa hakijoina ovat määritellyt ammattiryhmä, eli kirjailijat, kuvataiteilijat, muotoilijat tai taideteollisuusalan taiteilijat. Kunkin alan ammattilaisista muodostetut työryhmät arvioivat hakijan asunnon tarpeen ja kyseisen alan ammatillisen osuuden.

Kiinteistöyhtiö Ars Longa Oy sitoutuu siihen, että hakulomakkeella tai myöhemmin annettuja henkilö- ja luottotietoja käsitellään henkilötietolain (säädös 523/1999) edellyttämällä tavalla.

3. Asukasvalinta

Asukasvalinta tapahtuu ARAn määrittämien kriteerien mukaisesti. Valintaan vaikuttavat asunnon tarve, varallisuus ja tulotaso sekä ammattitoiminta. Tavoitteena on toimiva yhteisö, jossa kaikki määritellyt ammattialat ovat mukana.

Valittujen henkilöiden luottotiedot tarkistetaan. Luottotiedoissa olevat maksuhäiriöt eivät ole automaattinen este asunnon saamiselle. Vuokravelka, toistuvat merkinnät ja suuri velkamäärä voivat vaikuttaa asunnon saantiin.

4. Asunnon tarjoaminen

Asuntotarjous toimitetaan sähköpostitse tai puhelimitse tekstiviestillä, tarvittaessa myös henkilökohtaisesti soittaen, ja tarjouksen saajan tulee ilmoittaa viiden arkipäivän kuluessa, ottaako asunnon vastaan. Asunnon vastaanottoilmoituksen jälkeen hänelle toimitetaan tarkemmat ohjeet jatkotoimista.

5. Muut hakemukset

Hakemukset, jotka eivät johda asunnon tarjoamiseen, ovat hakijan niin halutessa jonossa yhden vuoden ajan, minkä jälkeen ne poistetaan, mikäli hakija ei uusi hakemustaan.

HAE ASUNTOA


Tietosuojaseloste