Asukkaaksi?

Hakuohjeet

Taiteilijatalo Ars Longan asuntoa voivat hakea kirjailijat, kuvataiteilijat, muotoilijat ja taideteollisuusalan taiteilijat.

Haku on avoin myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla asuville taiteilijoille. Ainakin yhden henkilön ruokakunnassa tulee olla mainituilta ammattialoilta ja täyttänyt 55 vuotta

Asuntojen neliövuokra on 14 euroa / m2. Lisäksi peritään vesiennakkomaksua 20€/kk/hlö, tasaus kulutuksen mukaan vuodenvaihteessa.

Kiinteistö on kokonaan savuton. Tupakointi on kielletty kaikkialla kiinteistössä, niin sisällä kuin ulkonakin.

Asuntojen haku tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti.

Voit myös tulostaa hakukaavakkeen tästä linkistä, tai tilata kaavakkeen asiakaspalvelusta asiakaspalvelu@arslongatalo.fi, puh 041 317 5383.

1. Jätä hakemus

Lue ohjeet ja hakukaavake ensin. Täytä hakemus huolellisesti. Varmista, että kaikki tarvittavat liitteet ovat mukana. Väärien tietojen antaminen hakuprosessin aikana johtaa hakemuksen hylkäämiseen.

Huom! Helsingin kaupungin asettama varallisuusraja yhden asukkaan taloudessa on 103 000 euroa (1.7.-31.12.2021). Päätöstä tarkistetaan puolivuosittain.

Liitteet:

  • Valikoitu CV ammatillisesta urasta
  • Viimeisin vahvistettu verotuspäätös
  • Viimeisin esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosa
  • Selvitys tuloista, mukaan lukien apurahapäätökset
  • Palkkatodistus tai todistukset, mikäli hakijalla on palkkatuloa työntekijänä, esimerkiksi opetustyöstä. Todistus voi olla esimerkiksi työnantajan antama todistus keskimääräisestä kuukausipalkasta kuluvana vuonna.
  • Selvitys yritystoiminnan tuotoista, esimerkiksi edellisen vuoden tilinpäätös.
  • Selvitys omaisuuden arvosta ja tyypistä (omaisuuden arvo ja tyyppi, kuten osakehuoneisto, kiinteistö, arvopaperi tms.)
  • Irtisanomisilmoitus, mikäli asukkaan edellisen asunnon sopimus on irtisanottu.

Huomaa, että vastaavat liitteet tarvitaan myös muista, hakijan mukana asuntoon muuttavista täysi-ikäisistä henkilöistä.

Erotilanteessa:

  • todistus avioeron vireilläolosta.
  • sopimus lasten huoltajuudesta ja asumisesta (alle 15-vuotiaista lapsista).

Jos täytät paperisen hakemuksen, postita se osoitteella

Kiinteistöyhtiö Ars Longa Oy
Lemuntie 4 D
00510 Helsinki

2. Hakemuksen käsittely

Hakemukset tarkistetaan ja käsittelyyn otetaan ne, joissa hakijoina ovat määritellyt ammattiryhmä, eli kirjailijat, kuvataiteilijat, muotoilijat tai taideteollisuusalan taiteilijat. Kunkin alan ammattilaisista muodostetut työryhmät arvioivat hakijan asunnon tarpeen ja kyseisen alan ammatillisen osuuden.

Kiinteistöyhtiö Ars Longa Oy sitoutuu siihen, että hakulomakkeella tai myöhemmin annettuja henkilö- ja luottotietoja käsitellään henkilötietolain (säädös 523/1999) edellyttämällä tavalla.

3. Asukasvalinta

Asukasvalinta tapahtuu ARAn määrittämien kriteerien mukaisesti. Valintaan vaikuttavat asunnon tarve, varallisuus ja tulotaso sekä ammattitoiminta.

Valittujen henkilöiden luottotiedot tarkistetaan. Luottotiedoissa olevat maksuhäiriöt eivät ole automaattinen este asunnon saamiselle. Vuokravelka, toistuvat merkinnät ja suuri velkamäärä voivat vaikuttaa asunnon saantiin.

4. Asunnon tarjoaminen

Asuntotarjous toimitetaan hakijalle sähköpostitse tai puhelimitse tekstiviestillä, tarvittaessa myös henkilökohtaisesti soittaen. Asunnon vastaanottoilmoituksen jälkeen hänelle toimitetaan tarkemmat ohjeet jatkotoimista.

5. Vuokrasopimukset

Vuokrasopimukset solmitaan taiteilijavuokralaisten kanssa toistaiseksi voimassa olevina  lukuun ottamatta ateljeehuoneistoja, jotka vuokrataan viiden vuoden määräajaksi, jonka jälkeen järjestetään talon sisäinen huoneiston vaihtomahdollisuus.  Jos taiteilija irtisanoo vuokrasopimuksen, päättyy se myös muiden asunnon asukkaiden osalta. Jos taiteilija menehtyy, on muilla huoneiston asukkailla vähintään kahden vuoden asumisoikeus.

6. Muut hakemukset

Hakemukset, jotka eivät johda asunnon tarjoamiseen, ovat hakijan niin halutessa jonossa yhden vuoden ajan, minkä jälkeen ne poistetaan, mikäli hakija ei uusi hakemustaan.

HAE ASUNTOA


Tietosuojaseloste