Taiteilijatalo Ars Longa rakentuu Helsingin Kalasatamaan

Talon rakennuttajana toimii Kiinteistöyhtiö Ars Longa Oy, jonka osakkaina ovat Ornamon senioritaloyhdistys, Suomen Kirjailijaliitto, Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö sekä Visuaalisten taiteiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry. Rakennushanke toteutetaan vuosina 2018 – 2020.

Taiteilijatalo

Rakennus

Ars Longa taiteilijatalo sijaitsee Helsingin kaupungin vuokratontilla Kalasatamassa Hermannin Rantatien varrella hyvien palvelujen ääressä. Osoite on Tukkutorinkuja 6. Lähikortteleissa ovat Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus, kauppakeskus Redi ja Kalasataman metroasema. Talon rakennuttaa Kiinteistöyhtiö Ars Longa Oy, joka on taiteilijaorganisaatioiden omistama yhtiö.

Talo valmistuu tammikuussa 2020, ja asukkaat pääsevät muuttamaan helmikuussa.

Asunnot ja työskentelytilat

Asunnot on tarkoitettu ainoastaan taiteilijoille, ja niitä voivat hakea kirjailijat, kuvataiteilijat sekä muotoilijat ja taideteollisuusalan taiteilijat, jotka ovat täyttäneet 45 vuotta tai täyttävät 45 vuotta vuoden 2020 aikana. Talossa on vapaana vielä eri kokoisia kaksioita.

Rakennuksessa on 12 on yksiötä, 36 erikokoista kaksiota ja kuusi kolmiota. Lisäksi ylimmässä kerroksessa on kuvataiteilijoille, muotoilijoille tai taideteollisuusalan taiteilijoille vuokrattavat kaksi ateljeeasuntoa, joiden toinen huone toimii työskentelytilana.

Yhteistoiminta

Taiteilijatalo toimii yhteistyössä naapuritonttien opiskelija- ja nuorisoasuntojen kanssa. Nuorisoasuntojen rakennuttaja on NAL-asunnot Oy, ja opiskelija-asunnoista vastaa Setlementtiasunnot Oy. Suunnittelun tavoitteena on ollut eri sukupolvien kohtaaminen. Niinpä kolmen tontin asukkailla on yhteiset pesula-, sauna- , kuntoilu- ja oleskelutilat, ja kulku pohjakerroksessa ja kattokerroksessa rakennuksesta toiseen on mahdollista. Kattokerrosten terassit ovat myös yhteiskäytössä.

Yhteistyössä tilataan myös huolto- ja isännöintitehtävät.

Yhteistilat

Rakennuksen pohjakerroksessa on yhteinen olohuone, jota voi varata myös yksityisiin tapahtumiin. Taiteilijatalolla on myös pohjakerroksessa ulkoiluvälinevarastosta muunnettu oma työpajatilansa, jossa voi esimerkiksi järjestää näyttelyitä tai tapahtumia. Pohjakerroksessa on myös käytävägalleriaksi nimetty tila, jossa on näyttelyiden toteuttamismahdollisuus.

Pohjakerroksen pesulan pesukoneet, kuivausrummut ja kuivaushuoneet ovat yhteiskäytössä.

Rakennuksen kattokerroksessa sijaitsevat saunat ja yhteistilat, jotka liittyvät kattoterassiin. Terassi kiertää kaikkien kolmen tontin alueen, ja sinne voidaan myös sijoittaa istutuslaatikoita asukkaiden käyttöön.

Saunojen lisäksi kattokerroksessa on pienempi kerhotila sekä suurempi yhteistila, joka on tarkoitus varustaa kuntoiluvälinein.

Varausjärjestelmää hallinnoidaan sähköisesti.

Tilojen käytöstä ja osasta kalustusta päättävät asukkaat talon valmistuttua.

Piha

Rakennusten piha-alue on kapea, ja toimii pääasiassa kulkureittinä. Varsinaiset oleskelualueet ovat kattoterassilla. Pihan reunassa on jätteiden putkikeräysyksikkö, jota käyttävät myös korttelin muut tontit. Pihan kautta kuljetaan myös naapuritalon pysäköintihalliin.

Pysäköinti

Ars Longan pihalla on kolme pysäköintipaikkaa, jotka on tarkoitettu vieraspysäköintiin. Lisäksi naapuritontin pysäköintihallissa on kaksi autopaikkaa, jotka ovat vuokrattavissa asukkaille.

Varastointi

Jokaiselle asunnolle osoitetaan irtaimistovarasto, ja pohjakerroksessa on myös tilat polkupyörien ja ulkoiluvälineiden säilyttämiseen.

Pohjapiirustukset (avautuvat uuteen ikkunaan)

ASEMAPIIRUSTUS

KERROSTASOJEN POHJAPIIRROKSET

HUONEISTOJEN POHJAPIIRROKSET

VIEHE-KORTTELIN KATTOKERROS

VIEHE-KORTTELIN POHJAKERROS

Yhtiö

Kiinteistöyhtiö Ars Longa Oy perustettiin vuonna 2014, tarkoituksena toteuttaa edullisia asuntoja ja työtiloja taiteilijoille ja muotoilijoille. Yhtiössä on neljä taide- ja muotoilualan osakasta: Ornamon senioritaloyhdistys, Suomen Kirjailijaliitto, Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö sekä Visuaalisten taiteiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry.

Hallitus

Suvi Oinonen, Kirjailijaliitto (puheenjohtaja)
Anja Mäkeläinen, Ateljeesäätiö (varapuheenjohtaja)
Päivi Bergroth, Ornamon senioritaloyhdistys
Eija Vuori, Ateljeesäätiö
Marjo Heiskanen, Kirjailijaliitto
Anu Miettinen, Kuvasto
Jaakko Rustanius, Kuvasto
Ulla-Maija Vikman, Ornamon senioritaloyhdistys

Asukkaaksi?

Taiteilijatalo Ars Longan asuntoa voivat hakea kirjailijat, kuvataiteilijat, muotoilijat ja taideteollisuusalan taiteilijat.

  • Asukasvalinnat Taiteilijatalo Ars Longaan on tehty. Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä viimeistään 15.12.2019 mennessä.
  • Hakemuksia otetaan edelleen vastaan varasijalistalle.

Hakuohjeet

Taiteilijatalo Ars Longan asuntoa voivat hakea kirjailijat, kuvataiteilijat, muotoilijat ja taideteollisuusalan taiteilijat.

Haku on avoin myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla asuville taiteilijoille. Ainakin yhden henkilön ruokakunnassa tulee olla mainituilta ammattialoilta ja täyttänyt 45 vuotta tai täyttää 45 vuotta vuoden 2020 aikana.

Käynnissä on hakemusten toinen vaihe, jatkuva haku. Vapaina on eri kokoisia kaksioita.

Urakkasopimuksen mukaan rakennus valmistuu tammikuun lopussa 2020, joten asukkaiden pitäisi päästä muuttamaan helmikuussa 2020. Arvioitu neliövuokra on noin 16 euroa / m2.

Asuntojen haku tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti.

Voit myös tulostaa hakukaavakkeen tästä linkistä, tai tilata kaavakkeen asiakaspalvelusta info@arslongatalo.fi, puh 040 4119 913.

1. Jätä hakemus

Lue ohjeet ja hakukaavake ensin. Täytä hakemus huolellisesti. Varmista, että kaikki tarvittavat liitteet ovat mukana. Väärien tietojen antaminen hakuprosessin aikana johtaa hakemuksen hylkäämiseen.

Huom! Helsingin kaupungin asettama varallisuusraja on 92 000 euroa. Päätöstä tarkistetaan joulukuussa 2019.

Liitteet:

  • Valikoitu CV ammatillisesta urasta
  • Verotuspäätös ja esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosa
  • Selvitys tuloista, mukaan lukien apurahapäätökset
  • Palkkatodistus tai todistukset, mikäli palkkatuloa työntekijänä, esimerkiksi opetustyöstä. Todistus voi olla esimerkiksi työnantajan antama todistus keskimääräisestä kuukausipalkasta kuluvana vuonna.
  • Selvitys yritystoiminnan tuotoista, esimerkiksi edellisen vuoden tilinpäätös.
  • Selvitys omaisuuden arvosta ja tyypistä (omaisuuden arvo ja tyyppi, kuten osakehuoneisto, kiinteistö, arvopaperi tms.)

Huomaa, että vastaavat liitteet tarvitaan myös muista mukana muuttavista täysi-ikäisistä henkilöistä.

Erotilanteessa:

  • todistus avioeron vireilläolosta
  • sopimus lasten huoltajuudesta ja asumisesta (alle 15-vuotiaista lapsista)

Jos täytät paperisen hakemuksen, postita se osoitteella

Kiinteistöyhtiö Ars Longa Oy
Lemuntie 4 D
00510 Helsinki

2. Hakemuksen käsittely

Hakemukset tarkistetaan ja käsittelyyn otetaan ne, joissa hakijoina ovat määritellyt ammattiryhmä, eli kirjailijat, kuvataiteilijat, muotoilijat tai taideteollisuusalan taiteilijat. Kunkin alan ammattilaisista muodostetut työryhmät arvioivat hakijan asunnon tarpeen ja kyseisen alan ammatillisen osuuden.

Kiinteistöyhtiö Ars Longa Oy sitoutuu siihen, että hakulomakkeella tai myöhemmin annettuja henkilö- ja luottotietoja käsitellään henkilötietolain (säädös 523/1999) edellyttämällä tavalla.

3. Asukasvalinta

Asukasvalinta tapahtuu ARAn määrittämien kriteerien mukaisesti. Valintaan vaikuttavat asunnon tarve, varallisuus ja tulotaso sekä ammattitoiminta. Tavoitteena on toimiva yhteisö, jossa kaikki määritellyt ammattialat ovat mukana.

Valittujen henkilöiden luottotiedot tarkistetaan. Luottotiedoissa olevat maksuhäiriöt eivät ole automaattinen este asunnon saamiselle. Vuokravelka, toistuvat merkinnät ja suuri velkamäärä voivat vaikuttaa asunnon saantiin.

4. Asunnon tarjoaminen

Asuntotarjous toimitetaan sähköpostitse tai puhelimitse tekstiviestillä, tarvittaessa myös henkilökohtaisesti soittaen, ja tarjouksen saajan tulee ilmoittaa viiden arkipäivän kuluessa, ottaako asunnon vastaan. Asunnon vastaanottoilmoituksen jälkeen hänelle toimitetaan tarkemmat ohjeet jatkotoimista.

5. Vuokrasopimukset

Vuokrasopimukset solmitaan taiteilijavuokralaisten kanssa toistaiseksi voimassa olevina  lukuun ottamatta ateljeehuoneistoja, jotka on tarkoitus vuokrata viiden vuoden määräajaksi, ja sen jälkeen järjestää huoneiston vaihtomahdollisuus sisäisesti talossa.  Jos taiteilija irtisanoo vuokrasopimuksen, päättyy se myös muiden asunnon asukkaiden osalta. Jos taiteilija menehtyy, on muilla huoneiston asukkailla vähintään kahden vuoden asumisoikeus.

6. Muut hakemukset

Hakemukset, jotka eivät johda asunnon tarjoamiseen, ovat hakijan niin halutessa jonossa yhden vuoden ajan, minkä jälkeen ne poistetaan, mikäli hakija ei uusi hakemustaan.

HAE ASUNTOA


Tietosuojaseloste

Ota yhteyttä

Kiinteistöyhtiö Ars Longa Oy
Lemuntie 4 D 21, 00510 Helsinki
Asiakaspalvelun yhteystiedot:
puhelin: +358-41-317 5383
sähköposti: asiakaspalvelu(at)arslongatalo.fi